Information Terminology

Vet dic Med dic Eng dic
부분일치 처음부터 뒷쪽부터 :::::: 두개 이상 단어는 공백분리
Veternary: results ( 4 )
 • 교상(뱀에의한교상) Snake bite 진단명
 • 뱀물린상처, 뱀교상 snake bite
 • 뱀독 snake venom
 • 뱀독, 사독 snake venoms
Medical: results ( 0 )
  Dictionary: results ( 34 )
  • Pharaoh's serpent, snake
  • blacksnake
  • carpet snake
  • congo snake , eel
  • coral snake